BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/145/15/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Zadanie nr 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Biosource - Wybrano ofertę złożoną przez: ImmunoGEN Sp. z o.o., ul. Katowicka 28A, 41-500 Chorzów. Cena brutto wybranej oferty – 16851,00 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Złożono następujące oferty: 1) ImmunoGEN Sp. z o.o., ul. Katowicka 28A, 41-500 Chorzów. Cena brutto wybranej oferty – 16851,00 zł. 2) Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto – 17371,29 zł. 3) Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 18911,25 zł. Zadanie nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Invitrogen - Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto – 7039,29 zł. Złożono następujące oferty: 1) Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto – 7039,29 zł. 2) ImmunoGEN Sp. z o.o., ul. Katowicka 28A, 41-500 Chorzów. Cena brutto wybranej oferty – 7134,00 zł. 3) Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 7564,50 zł. Termin udzielenia zamówienia: 14.05.2015 r.
2015-05-21 AW 2017-08-24 AW