BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/114/15/2 . Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Zadanie 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Invitrogen: Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto wybranej oferty – 2531,38 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Pozostałe oferty: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 2709,09 zł. Zadanie 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. PAA laboratories: Wybrano ofertę złożoną przez: IMMUNIQ Beata Solon-Gogol ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory. Cena brutto – 854,85 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Pozostałe oferty: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1161,86 zł. Termin udzielenia zamówienia: 05.05.2015 r.
2015-05-20 AW 2017-08-24 AW