BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Invitrogen oraz wg kat. Millipore WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/131/15/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Invitrogen oraz wg kat. Millipore. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Zadanie nr 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Invitrogen – Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa. Cena brutto – 1006,46 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Zadanie nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Millipore – Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa. Cena brutto – 716,55 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Pozostałe oferty: BIOKOM SYSTEMS ul. Wspólna 3 05-090 Janki. Cena brutto – 778,86 zł. Termin udzielenia zamówienia 30.04.2015 r.
2015-05-20 AW 2017-08-24 AW