BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/136/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1 ODCZYNNIKI BIO-RAD
Wybrano ofertę złożoną przez: Bio-Rad Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 521,84zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Pozostałe oferty:
1. BIONOVO Aneta Ludwig ul. Rataja 30 59-220 Legnica. Cena brutto – 629,15zł.
Termin udzielenia zamówienia: 12.05.2015r.

Zadanie 2 ODCZYNNIKI IDEXX
Wybrano ofertę złożoną przez: PPH Eskulap S.J. M. Furyk J. Matłosz ul. Elsnera 6 44-105 Gliwice
Cena brutto wybranej oferty – 2952,00zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 12.05.2015r.

Zadanie 3 ODCZYNNIKI QIAGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-Gen Sp. z o.o. ul. Kątna 17 00-703 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 4512,87 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Pozostałe oferty:
1. BIONOVO Aneta Ludwig ul. Rataja 30 59-220 Legnica. Cena brutto – 5177,81 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 12.05.2015 r.
2015-05-12 AW 2017-08-24 AW