BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Agilent oraz odczynników laboratoryjnych wg kat. Merck WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/108/15/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa materiałów pomocniczych wg kat. Agilent oraz odczynników laboratoryjnych wg kat. Merck. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Zadanie 1 – materiały pomocnicze wg kat. Agilent: Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto wybranej oferty – 2873,65 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Zadanie 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Merck: Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto – 495,01 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Złożono następujące oferty: 1) Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto – 495,01 zł. 2) Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1160,94 zł. Termin udzielenia zamówienia: 17.04.2015 r.
2015-05-08 AW 2017-08-24 AW