BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych z podziałem na zadania WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/140/15/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiały pomocnicze z podziałem na zadania Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Wako 1. Capsaicin ( firma: Wako nr kat.: 030-11353) Wymagana ilość – 2 op. Zadanie nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. NIST 1. Frozen Human Urine ( firma: NIST nr kat.: SRM 2669) Wymagana ilość – 1 op. Zadanie nr 3 – materiały pomocnicze wg kat. FMS 1. Naczynka do koncentracji do wialek GC w wyparce FMS ( firma: FMS nr kat.: PVAP-TUB-200M-GC) Wymagana ilość – 5 op. Zadanie nr 4 – materiały pomocnicze wg kat. Agilent 1. tipy OMIX, C4 10ul (96/Pk) ( firma: Agilent nr kat.: A5700910) Wymagana ilość – 1 op. Zadanie nr 5 – materiały pomocnicze wg kat. Syngen 1. Końcówki optyczne do spektrofometru Picodrop, op/a'96 ( firma: Syngen nr kat.: UVTIPB ) Wymagana ilość – 1 op. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 11.05.2015 r., godz. 15.00.
2015-05-08 AW 2017-08-24 AW