BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/136/15/1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 – ODCZYNNIKI WG KAT. BIO-RAD:
1. Sub-Cell GT UV-Transparent Mini-Gel Tray, 7 x 10 cm (trays have 2 slots for fixed-height combs) (firma: Bio Rad nr kat.: 170-4435)– op. 1

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI WG KAT. IDEXX:
1. IDEXX Trivalent Ab Test ( firma: IDEXX nr kat.: P00650-1) – zest. 2

ZADANIE 3 – ODCZYNNIKI WG KAT. QIAGEN:
1. QIAmp Viral RNA Mini Kit (250) ( firma: Qiagen nr kat.: 52906) Wymagana dostawa produktu z jak najdłuższą data ważności – op. 1

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Ofertę, zawierającą:
- cenę,
- termin realizacji zamówienia,
należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 07.05.2015 r. godz. 15.00.
2015-05-04 AW 2017-08-24 AW