BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Abd Serotec oraz materiałów pomocniczych wg kat. Corning WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/127/15/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników laboratoryjnych wg kat. Abd Serotec oraz materiałów pomocniczych wg kat. Corning Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. AbD Serotec 1. MOUSE ANTI BOVINE CD21:RPE ( firma: AbD Serotec nr kat.: MCA1424PE) Wymagana ilość – 1 op. 2. Mouse anti bovine CD4:FITC (klon CC8, klasy IgG2a) ( firma: Serotec nr kat.: MCA1653F) Wymagana ilość – 1 op. 3. Mouse anti bovine CD4:FITC (klon CC8, klasy IgG2a) ( firma: Serotec nr kat.: MCA1653F) Wymagana ilość – 1 op. 4. Mouse anti bovine WC1:FITC (klon CC15, klasy IgG2a) ( firma: Serotec nr kat.: MCA838F) Wymagana ilość – 1 op. 5. MOUSE ANTI BOVINE CD335:RPE ( firma: AbD Serotec nr kat.: MCA2365PE) Wymagana ilość – 1 op. 6. MOUSE ANTI BOVINE CD14:FITC (klon CC-G33, klasy IgG1) ( firma: AbD Serotec nr kat.: MCA2678F) Wymagana ilość – 1 op. 7. MOUSE ANTI BOVINE CD44:RPE, (klon IL-A118, klasy IgG1) ( firma: AbD Serotec nr kat.: MCA2433PE) Wymagana ilość – 1 op. Zadanie nr 2 – materiały pomocnicze wg kat. Corning 1. 5BD Falcon; Round-Bottom Tubes, Disposable, Polystyrene, poj. 5 ml, op. a 1000 szt. ( firma: Corning nr kat.: 352054) Wymagana ilość – 1 op. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 24.04.2015 r., godz. 13.00.
2015-04-23 AW 2017-08-24 AW