BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/114/15/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Invitrogen 1. OPTI MEM medium op/0,1l ( firma: Invitrogen nr kat.: 31985-062) Wymagana ilość – 1 op. 2. Lipofectamine2000 op/0,75ml ( firma: Invitrogen nr kat.: 11668-027) Wymagana ilość – 1 op. Zadanie nr 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. PAA laboratories 1. MycoKill AB (50x), op. a 100 ml ( firma: PAA laboratories nr kat.: P11-016) Wymagana ilość – 1 op. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 20.04.2015 r., godz. 14.00.
2015-04-17 AW 2017-08-24 AW