BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/101/15/1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 – ODCZYNNIKI WG KAT. ATCC:
1. Actinobacillus pleuropneumoniae serotyp 2 ( firma: LGC Standards nr kat.: ATCC 27089) – op. 1

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI WG KAT. RAYBIOTECH:
1. Test ELISA do oznaczeń IFN-alfa w surowicy świń 5 płytkowy ( firma: Raybiotech nr kat.: ELP-IFNa) – op. 1
2. Test ELISA do oznaczania IL-6 w surowicy świń 5 płytkowy ( firma: Raybiotech nr kat.: ELP-IL6) – op. 1

ZADANIE 3 – ODCZYNNIKI WG KAT. SIGMA:
1. Collagenase from Clostridium histolyticum release of physiologically active rat hepatocytes tested, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: C5138-1g) – op. 2

UWAGA! 1 op. odczynnika należy dostarczyć na adres PIWet-PIB w Puławach, natomiast 1 op. odczynnika należy wysłać na następujący adres:
Wojciech Karlik, Zakład Farmakologii i Toksykologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa.

ZADANIE 4 – ODCZYNNIKI WG KAT. BIOSOURCE:
1. Swine TNF Alpha 192 testy w op. ( firma: Biosource nr kat.: KSC3012) – op. 1

ZADANIE 5 – ODCZYNNIKI WG KAT. BIOMAXIMA:
1. CHROMagar Acinetobacter (firma: BioMaxima nr kat.: 03386/P) – op. 1

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP).
Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, za wyjątkiem zadania nr 3 (1op.)
Ofertę, zawierającą:
- cenę,
- termin realizacji zamówienia,
należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 17.04.2015 r. godz. 15.00.
2015-04-14 AW 2017-08-24 AW