BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/80/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Panama Pack Sp. z o.o. Sp. K. ul. ul. Gałczyńskiego 8 62-060 Mosina
Cena brutto wybranej oferty – 199,50 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Pozostałe oferty:
1. BIONOVO Aneta Ludwig ul. Rataja 30 59-220 Legnica. Cena brutto – 695,20 zł
Termin udzielenia zamówienia: 19.03.2015r.

ZADANIE 2
Wybrano ofertę złożoną przez: Anchem Sp. j. ul. Międzyborska 23 04-041 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 2767,50 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta zaakceptowana przez Zamawiającego
Pozostałe oferty:
1. BIO-ONE ul. J. Dąbrowskiego 1 05-800 Pruszków. Cena brutto – 984,00 zł
2. Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3 61-249 Poznań. Cena brutto – 1653,00 zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający nie zaakceptował produktów równoważnych, zaproponowanych przez firmy BIO-ONE i Alfachem Sp. z o.o. Termin udzielenia zamówienia: 19.03.2015r.

ZADANIE 3 Wybrano ofertę złożoną przez: BIONOVO Aneta Ludwig ul. Rataja 30 59-220 Legnica
Cena brutto wybranej oferty – 834,69 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 19.03.2015r.
2015-03-19 AW 2017-08-22 AW