BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/72/15/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Zadanie 1 – materiały pomocnicze wg kat. Whatman: Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto wybranej oferty – 2509,20 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Złożono następujące oferty: 1) VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto – 2509,20 zł. 2) Sigma Aldrich sp. z o. o, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto – 2620,06 zł. 3) AlfaChem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. Cena brutto – 2830,03 zł. 4) Alchem Grupa Spółka z o.o. Oddział Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 25B 35-959 Rzeszów. Cena brutto – 2854,22 zł. Zadanie 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Sigma: Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich sp. z o. o, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto – 3738,88 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Złożono następujące oferty: 1) Sigma Aldrich sp. z o. o, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto – 3738,88 zł. 2) VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto – 4452,60 zł. 3) Alchem Grupa Spółka z o.o. Oddział Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 25B 35-959 Rzeszów. Cena brutto – 4613,24 zł. Termin udzielenia zamówienia: 03.03.2015 r.
2015-03-16 AW 2017-08-22 AW