BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/78/15/1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 – ODCZYNNIKI WG KAT. ATCC:
1. Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers ( firma: ATCC nr kat.: ATCC 43887) – szt. 1
2. Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers ( firma: ATCC nr kat.: ATCC 43893) – szt. 1
3. Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers ( firma: ATCC nr kat.: ATCC 23501) – szt. 1

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI WG KAT. BIOSOURCE:
1. Swine TNF Alpha 192 testy w op. ( firma: Biosource nr kat.: KSC3012) – op. 1

ZADANIE 3 – ODCZYNNIKI WG KAT. SIGMA-ALDRICH:
1. Sodium butyrate (maślan sodu), 98.5% (GC) ( firma: Sigma nr kat.: B5887-250MG) – op. 1

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
Ofertę na jedno lub więcej zadań, zawierającą:
- cenę,
- termin realizacji zamówienia,
należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 05.03.2015 r. godz. 15.00.
2015-03-03 AW 2017-08-22 AW