BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/58/15/1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 – ODCZYNNIKI WG KAT. DIATRO:
1. Diatro Dil Vet, op. 20 litrów ( firma: Diatro nr kat.: D1022) – op. 1
2. Diatro Lyse Vet, op. 1 litr ( firma: Diatro nr kat.: D2041) – op. 1
3. Diatro Rinse Vet, op. 1 litr ( firma: Diatro nr kat.: D4011) – op. 1
4. Diatro Cleaner, op. 1 litr ( firma: Diatro nr kat.: D5011) – op. 1
5. Krew kontrolna DiatroCont 5, op. a'4,5 ml ( firma: Diatron nr kat.: DC55022) – op. 1

ZADANIE 2 – ODCZYNNIKI WG KAT. PERKINELMER:
1. Thymidine [Methyl-3H] ( firma: PerkinElmer nr kat.: NET027X001MC) – op. 1

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP).
Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
Ofertę na jedno lub więcej zadań, zawierającą:
- cenę,
- termin realizacji zamówienia,
należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 19.02.2015 r. godz. 15.00.
2015-02-18 AW 2017-08-22 AW