BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WYCOFANY

    Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy:
  • jest wieczystym użytkownikiem gruntów Skarbu Państwa o ogólnej powierzchni 260, 0458 ha. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowych jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wynosi 7.807.954,85 zł.
  • posiada prawo własności budynków i budowli znajdujących się na tych gruntach o łącznej wartości 13.977.269,13 zł.
  • posiada majątek trwały w skład którego wchodzą: środki transportu o wartości 694,262,66 zł; sprzęt komputerowy o wartości 2.692.731,04 zł; sprzęt laboratoryjny o wartości 34.027.196,11 zł.
2004-05-21 2007-04-27