BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-10-19
Są to 5348483 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników wg kat. ATCC WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/41/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:
Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny 05-092 Łomianki
Cena brutto wybranej oferty – 9122,91 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta zaakceptowana przez Zamawiającego.
Pozostałe oferty:
1. Argenta Sp. z o.o. Sp. k. ul. Polska 114 60-401 Poznań. Cena brutto – 313,94 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Argenta Sp. z o.o. Sp. k. Oferta jest niepełna, dot. jedynie dwóch pozycji z zamówienia, a zaoferowane produkty równoważne nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.
Termin udzielenia zamówienia: 03.02.2015 r.
2015-02-03 AW 2017-08-22 AW