BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników wg kat. ATCC WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/41/15/1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:
1. szczep wzorcowy Mycoplasma bovoculi ( firma: ATCC nr kat.: ATCC_29104)– szt. 1
2. szczep wzorcowy Mycoplasma bovigenitalium ( firma: ATCC nr kat.: ATCC_19852) – szt. 1
3. Klebsiella oxytoca ( firma: ATCC nr kat.: ATCC-13182) – szt. 1
4. Acinetobacter baumanii 2206 ( firma: ATCC nr kat.: ATCC-19606) – szt. 1
5. Pasteurella testudinis UCD 90-23-79n ( firma: ATCC nr kat.: ATCC-33688) – szt. 1
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP).
Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
Ofertę, zawierającą:
- cenę,
- termin realizacji zamówienia,
należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 03.02.2015 r. godz. 15.00.
2015-01-30 AW 2017-08-22 AW