BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348727 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa leków i odczynników z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/26/15/2

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:
ZADANIE NR 1 Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.
ZADANIE NR 2 Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk Cena brutto wybranej oferty – 773,53 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty: 1. Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30 61-626 Poznań. Cena brutto – 851,90 zł. 2. S. Witko Sławomir Witkowski al. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź. Cena brutto – 919,40 zł. Termin udzielenia zamówienia: 27.01.2015 r.
2015-01-27 AW 2017-08-22 AW