BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348745 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/31/15/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – materiały pomocnicze wg kat. Biomed Lublin 1. PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (z chlorkiem wapnia i chlorkiem magnezu), op./100 ml; w szklanym opakowaniu ( firma: Biomed Lublin) Wymagana ilość – 1 op. Zadanie nr 2 – materiały pomocnicze wg kat. A&A Biotechnology 1. bufor do lizy erytrocytów RBCL ( firma: A&A Biotechnology nr kat.: 213-250) Wymagana ilość – 1 op. Zadanie nr 3 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Qiagen 1. miRNasy Mini Kit (50) ( firma: Qiagen nr kat.: 217004) Wymagana ilość – 1 op. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 28.01.2015 r., godz. 12.00.
2015-01-27 AW 2017-08-22 AW