BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. A&A Biotechnology oraz Invitrogen WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/521/14/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. A&A Biotechnology oraz Invitrogen. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Zadanie 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. A&A Biotechnology: Wybrano ofertę złożoną przez: A&A Biotechnology, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Cena brutto wybranej oferty – 680,93 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Złożono następujące oferty: 1) A&A Biotechnology, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Cena brutto – 680,93 zł. 2) Bionovo A. Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 918,81 zł. Zadanie 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. INVITROGEN: Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto wybranej oferty – 965,64 zł. Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta. Złożono następujące oferty: 1) Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto – 965,64 zł. 2) Bionovo A. Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1043,04 zł. Termin udzielenia zamówienia: 18.12.2014 r.
2014-12-19 AW 2017-08-22 AW