BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. GIBCO WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/514/14/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. GIBCO. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto – 561,62 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena. Złożono następujące oferty: 1) Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto – 561,62 zł. 2) Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 633,45 zł. Termin udzielenia zamówienia 10.12.2014 r.
2014-12-12 AW 2017-08-22 AW