BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. QIAGEN WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/506/14/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. QIAGEN. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Wybrano ofertę złożoną przez: Syngen Biotech sp. z o. o., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław. Cena brutto – 8301,99 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena. Złożono następujące oferty: 1) Syngen Biotech sp. z o. o., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław. Cena brutto – 8301,99 zł. 2) Prospecta Sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa. Cena brutto – 11562.00 zł. 3) Bionovo A. Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 12054,00 zł. Termin udzielenia zamówienia 01.12.2014 r.
2014-12-03 AW 2017-08-22 AW