BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/508/14/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: ZADANIE NR 1 – ODCZYNNIKI WG KAT. BIOMEDICA: 1. recomWell HEV IgG ( firma: Biomedica nr kat.: MG-5004) Wymagana dostawa produktów z datą ważności minimum 8 miesięcy – op. 3; ZADANIE NR 2 – ODCZYNNIKI WG KAT. EURX: 1. Ribonuclease Inhibitor RNase-Free (2000U) ( firma:EurX nr kat.: E4210-01P) Wymagana dostawa produktów z datą ważności minimum 8 miesięcy – op. 2; ZADANIE NR 3 – ODCZYNNIKI WG KAT. QIAGEN: 1. QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100) ( firma: QIAGEN nr kat.: 210212) Wymagana dostawa produktów z terminem ważności min. 12 miesięcy – op. 4. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Termin realizacji – do 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę na jedno lub więcej zadań, zawierającą: - cenę, - termin realizacji zamówienia, należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 02.12.2014 r. godz. 15.00.
2014-11-28 AW 2017-08-18 AW