BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników wg kat. Becton Dickinson WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/435/14/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: 1) Mause anti-human CD 3 FITC klon HIT 3a, op./100 testów ( firma: Becton Dickinson nr kat.: 555339) - op. 1 2) mause anti-human CD 8 PE klon RPA -T8, op./ 50 testów ( firma: Becton Dickinson nr kat.: 557086) - op. 1 3) BD Simultest CD 3 FITC/CD16+CD56 PE, op./ 50 testów ( firma: Becton Dickinson nr kat.: 342403) - op. 1 Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Termin realizacji – do 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę na jedno lub więcej zadań, zawierającą: - cenę, - termin realizacji zamówienia, należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 03.11.2014 r. godz. 15.00.
2014-10-29 AW 2017-08-18 AW