BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników z podziałem na zadania WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/434/14/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: ZADANIE NR 1 – odczynniki wg kat. JT Baker: 1) 2,2,4- Trimetylopentan (izooktan), BAKER RESI-ANALYZED (1l) ( nr kat.: 9335.1000) – op. 4 ZADANIE NR 2 – odczynniki wg kat. Sigma-Aldrich: 1) Custom dSPE packed Vial(1.05g magnesium sulfate (208094)+0.175g supelclean PSA (52738-U)+0.175g Discovery DSC-18 (52600-U)) 50 szt./op ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: oferta 8202819395-poz.1) - op 1 2) Beeswax refined ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: 243248-500G) - op. 1 3) Beeswax bleached ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: 243221-500G) - op. 1 Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Termin realizacji – do 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę na jedno lub więcej zadań, zawierającą: - cenę, - termin realizacji zamówienia, należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 03.11.2014 r. godz. 15.00.
2014-10-29 AW 2017-08-18 AW