BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników wg kat. GIBCO WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/423/14/2 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa Cena brutto wybranej oferty – 693,20 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, zaakceptowana przez Zamawiającego Informacja o ofertach odrzuconych: Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy - firmy Scholagene spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – który zaproponował cenę brutto 632,59 zł. Produkt równoważny, zaoferowany przez ww. Wykonawcę, o nr kat. ECM0505 nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, ze względu na brak w składzie L-glutaminy. Termin udzielenia zamówienia: 22.10.2014 r.
2014-10-22 AW 2017-08-18 AW