BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczyc WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/394/14/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Zadanie 1 oraz 2 – odczynniki laboratoryjne oraz materiały pomocnicze wg kat. PHENOMENEX: Wybrano ofertę złożoną przez: SHIM-POL A.M. Borzymowski, E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin k. Warszawy. Cena brutto wybranej oferty – 7713,53 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Zadanie 3 – odczynniki laboratoryjne wg kat. FLUKA: Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich sp. z o. o, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto wybranej oferty – 1577,60 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Termin udzielenia zamówienia: 06.10.2014 r.
2014-10-06 AW 2017-08-18 AW