BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników i materiałów pomocniczych WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/394/14/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 – materiały pomocnicze wg kat. PHENOMENEX: Kolumienki strata X, 33 um, (100mg/6ml) ( firma: Phenomenex nr kat.: 8B-S100-ECH) Wymagana ilość – 6 op. luna 3u C18 100x2.0 ( firma: Phenomenex nr kat.: 00D-4251-B0) Wymagana ilość – 1 szt. Zadanie 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. PHENOMENEX: PolymerX 3u 50x4.0 ( firma: Phenomenex nr kat.: 00B-4338-D0) Wymagana ilość – 1 szt. Synergi Fusion-RP 4u 75x2.0 ( firma: Phenomenex nr kat.: 00C-4424-B0) Wymagana ilość – 1 szt. Zadanie 3 – odczynniki laboratoryjne wg kat. FLUKA: Ciprofloxacin-d8 hydrochloride monohydrate ( firma: Fluka nr kat.: 32982-10MG) Wymagana ilość – 1 op. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 03.10.2014 r., godz. 14.00.
2014-10-02 AW 2017-08-18 AW