BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/385/14/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. FERMENTAS: MassRuler DNA Ladder Mix, ready-to-use, 103 ng/ul (firma: Fermentas nr kat.: SM0403) Wymagana ilość – 2 op. MassRuler Low Range DNA Ladder, ready-to-use 60.8 ng/ll (firma: Fermentas nr kat.: SM0383) Wymagana ilość – 1 op. Zadanie 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Qiagen: QuantiTect SYBR Green PCR Kit (200) (firma: Qiagen nr kat.: 204143) Wymagana ilość – 4 op. Zadanie 3 – odczynniki laboratoryjne wg kat. EURx: Perpetual Taq DNA Polimeraza, op. 1000u (firma: EURx nr kat.: E2700-02P) Wymagana ilość – 4 op. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 25.09.2014 r., godz. 15.00.
2014-09-24 AW 2017-08-18 AW