BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu z dzidziny kultury- art. 4 pkt. 8b , znak sprawy DZ-2501/384/14 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach , działając na mocy art. 4 pkt. 8 b ustawy PZP, zaprasza do złożenia oferty na następujace zadania: zadanie nr 1- wykonanie koncertu muzycznego w dn. 15.05.2015 o godz. 19 w miejscowości Puławy na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego IUNG-PIB w Puławach, ul. Czartoryskich 8, podczas obchodów 70-lecia PIWet-PIB. Max. wymiar czasu - 2 godziny. zadanie nr 2- oprawa muzyczna DJ w dn. 15.05.2015 o godz.21:00-02:00 w miejscowości Puławy na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego IUNG-PIB w Puławach, ul. Czartoryskich 8, podczas obchodów 70-lecia PIWet-PIB. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne zadania. Termin składania ofert: 25.09.2014 do godz. 09:00 na następujący adres: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl .
2014-09-24 AW 2017-08-18 AW