BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/351/14 WYCOFANY
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy Dz-2501/351/14 : zadanie 5- Wybrano ofertę złożoną przez Bujno Chemicals, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa. Cena brutto oferty- 1881,90 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena. zadanie nr 4 - Wybrano ofertę złożoną przez Bionovo, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 841,83 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena. zadanie nr 3- Wybrano ofertę złożoną przez Bionovo, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 3868,35 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena. zadanie nr 3- Wybrano ofertę złożoną przez Roche Diagnostics , ul. wybrzeze Gdyńskie 6B, 01-531 warszawa. Cen abrutto oferty- 6182,89 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena.
2014-09-16 AW 2017-08-18 AW