BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników i materiałów pomocniczych WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/365/14/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: ZADANIE I: 1. BD Rinse Solution, op./ 5L ( firma: BD Biosciences nr kat.: 340346) – op. 1, 2. BD Cytofix Cytoperm Solution, op./250 testów (firma: BD Biosciences nr kat.: 554714) – op. 1 ZADANIE II: 1. Probówki cytometryczne 5ml, op./1000 szt ( firma: BD Falcon nr kat.: 352008) – op. 1 ZADANIE III: 1. Lymphoprep, op./250 ml ( firma: STEMCELL Technologies nr kat.: 07801) – op. 2 Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Termin realizacji – do 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę zawierającą: - cenę, - termin realizacji zamówienia, należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 16.09.2014 r. godz. 15.00.
2014-09-11 AW 2017-08-18 AW