BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu z podziałem na zadania WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/351/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Opis przedmiotu zamówienia: zadanie 1: tween 80 czda , 500 ml, nr kat 862580596, 1 opakowanie , zadanie nr 2: poz. 1- Swine IL-4 192 testy w op. nr kat KSC0042,firma Biosource , 1 opakowanie zadanie nr 3: poz. - Swine-10, op. 192 tesy, nr kat KSC0102 firma Invitrogen, 1 opakowanie, zadanie nr 4: poz. 1- Transcriptor One-step RT-PCR Kit 150 Rx, nr kat 04655885001, firma Roche diagnostics, 2 opakowania zadanie nr 4: poz. 1- etykiety krio 24mmx13mm do drukarli laserowej trwałe w temp. od -196 stop. C do +100 stop. C , 119 etykiet/arkusz, 20 arkuszy/op, nr kat X547.1 , firma Carl roth, 2 opakowania. poz. 2- butelka Duran- pressure plus , 1000 ml , nr kat H995.1, ilość: 1 szt. zadanie nr 5- capsaicin , op/1 g , nr kat 030-11353, firma Bujno Chemicals , 4 opakowania. Dopuszcza się możliwość składania ofert na poszczególne zadania. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 11.09.2014 r., godz.08.00.
2014-09-09 AW 2017-08-18 AW