BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa materiałów pomocniczych oraz odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/328/14/2 Informacja o udzieleniu zamówienia – dostawa materiałów pomocniczych oraz odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Zadanie 1 – materiały pomocnicze wg kat. MWE: Wybrano ofertę złożoną przez: Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto wybranej oferty – 484,92 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Zadanie 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. Qiagen: Wybrano ofertę złożoną przez: Syngen Biotech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław. Cena brutto wybranej oferty – 4501,80 zł. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. Termin udzielenia zamówienia: 20.08.2014 r.
2014-08-20 AW 2017-08-18 AW