BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych wg kat. Sigma-Aldrich WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/262/14/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników laboratoryjnych wg kat. Sigma-Aldrich Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Opis przedmiotu zamówienia: 1. 15-Acetyldeoxynivalenol, (5g) ( nr kat.: 32928) Wymagana ilość – 1 op. 2. 3-Acetyldeoxynivalenol, (5mg) ( nr kat.: 32927) Wymagana ilość – 1 op. 3. Fumonisin B1 from Fusarium moniliforme (firma: Sigma-Aldrich nr kat.: F1147-5MG) Wymagana ilość – 2 op. 4. Fumonisin B2 from Fusarium moniliforme (firma: Sigma-Aldrich nr kat.: F3771-1MG) Wymagana ilość – 2 op. 5. HT-2 toxin (firma: Sigma-Aldrich nr kat.: T4138-5MG) Wymagana ilość – 1 op. 6. Nivalenol hydrate, OEKANAL, analytical standard (Certified Reference Material) ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: 32929-5MG) Wymagana ilość – 1 op. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 25.07.2014 r., godz. 11.00.
2014-07-23 AW 2017-08-18 AW