BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348725 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów z podziałem na zadania WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/243/14/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 – Zestawy do izolacji wg. kat. QIAGEN: QIAmp Viral RNA Mini Kit (50) (firma: QIAGEN nr kat.: 52904) Wymagana ilość – 2 op. Zadanie 2 – Materiały wg. kat. NATURAN: Steril-Ser (firma: Naturan nr kat.: brak) Wymagana ilość – 1 kg. Zadanie 3 – Materiały pomocnicze wg. kat. SARTORIUS: Filtr celulozowy 0,45 o średnicy 90 mm (firma: Sartorius nr kat.: Membrane Filter 11106-142-N) Wymagana ilość – 1 op. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 16.07.2014 r., godz. 14.00.
2014-07-15 AW 2017-08-18 AW