BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników oraz materiałów WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/227/14/1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: Opis przedmiotu zamówienia: 1. igły iniekcyjne jednorazowe 0,7x40 (100 szt. w op.) Wymagana ilość – 2 op. 2. igły iniekcyjne jednorazowe 1,8x40 (100 szt. w op.) Wymagana ilość – 4 op. 3. igły do iniekcji jednorazowe jałowe 2,1x40,op/100szt. Wymagana ilość – 4 op. 4. Capsaicin (firma: Sigma-Aldrich nr kat.:360376-250MG) Wymagana ilość – 1 op. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: - cenę; - termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji; - warunki płatności. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 07.07.2014 r. godz. 12.00.
2014-07-04 AW 2014-07-04 AW