BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników wg kat. SERVA WYCOFANY
Znak sprawy: DZ-2501/217/14/1 Informacja o udzieleniu zamówienia – odczynniki laboratoryjne wg kat. SERVA. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki. Wybrano ofertę złożoną przez: Polgen Sp. z o.o., ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź. Cena brutto wybranej oferty – 1364,48 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty: Elkabe Sp. z o.o., ul. Muszyńska 29, 02-916 Warszawa. Cena brutto – 1629,75 zł. Termin udzielenia zamówienia: 01.07.2014 r.
2014-07-01 AW 2017-07-21 AW