BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu- dostawa odczynników laboratoryjnych wg kaatlogu Oxoid,Hipra,Idexx WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/205/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: zadanie nr 1-odczynniki wg katalogu Oxoid lub równoważne mycoplasma hypopneumoniae,1- płytkowy , nr kat K004311,2 zestawy zadanie nr 2- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Hipra lub rownowazne test do oznaczania przeciwciał przeciwko włoskowcowi różycy Civtest Suis SE/MR, 5- płytkowy, 1 zestaw zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Idexx lub równoważne Swine Salmonella Ab Test (5 plate/strips),nr kat 99-44100, 1 szt Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Dopuszcza się możliwośćskąłdania ofert częściowych. Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Termin realizacji – do 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę zawierającą: - cenę, - termin realizacji zamówienia, należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 16.06.2014 r. godz. 15.00.
2014-06-13 AW 2017-07-21 AW