BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu- dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów pomocniczych wg katalogu BBI Life Sciences, Medlab Products oraz VMR WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/192/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu BBI Life Sciences: Goat anti Rabbit IgG 10 nm Gold , ilość 1 opakowanie. zadanie nr 2- materiały pomocnicze wg katalogu Medlab Products h : pipetki Pasteura 10 ml, bez podziałki, dł. 16,5 cm, z mieszkiem, z PE do surowicy, osocza i moczu nr kat 76.2900.2 , ilość: 2 opakowania zadanie nr 3- materiały pomocnicze wg katalogu VMR , probówki poj. 1,5 ml, stojące sterylne, autoklawowalne, odkręcanie i z mocowaniem flip, do wirowania, op/500 szt , nr kat 211-0099, ilość: 3 opakowania. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Termin realizacji – do 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę zawierającą: - cenę, - termin realizacji zamówienia, należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres aneta.kruk@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 03.06.2014 r. godz. 11.00.
2014-06-02 AW 2017-07-20 AW