BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamowieniu- dostawa odczynników laboratoryjnych wg katalogu: sigma aldrich, BioX, Gibco, Qiagen WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/184/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów: zadanie nr 1- zestawy diagnostyczne wg katalogu Biox: BRSV Ag Strips (1X10 tests)nr kat BIO K 253, ilość 1 opakowanie. zadanie nr 2- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich : Tryptoza T8159, op/100 ml , ilość: 2 opakowania zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Gibco, Glasgow MEM (G-MEM) (BHK-21) (!X), liquid , nr kat 21710-025, ilość: 2 opakowania zadanie nr 4- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen , RNEASy Mini Kit (250), nr kat 74106, ilość: 1 opakowanie Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Termin realizacji – do 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Ofertę zawierającą: - cenę, - termin realizacji zamówienia, należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 02.06.2014 r. godz. 11.00.
2014-05-30 AW 2017-07-20 AW