BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Skład Rady Naukowej VII Kadencji WYCOFANYlek. wet. Magdalena BARTOSIŃSKA MRiRW  
dr hab. Dariusz BEDNAREK PIWet-PIB  
dr hab. Tomasz CENCEK PIWet-PIB  
dr hab. Dorota CIEŚLAK UP Poznań  
dr hab. Wojciech CYBULSKI PIWet-PIB  
dr hab. Maciej GAJĘCKI UWM Olsztyn  
dr Artur JABŁOŃSKI PIWet-PIB  
dr Andrzej KĘSY PIWet-PIB  
prof. dr hab. Włodzimierz KLUCIŃSKI SGGW Warszawa  
prof. dr hab. Roman KOŁACZ UP Wrocław  
prof. dr hab. Andrzej KONCICKI UWM Olsztyn  
prof. dr hab. Stanisław KONDRACKI U.P-H Siedlce  
prof. dr hab. Krzysztof KOSTRO UP Lublin  
prof. dr hab. Cezary J. KOWALSKI UP Lublin  
dr Wojciech KOZDRUŃ PIWet-PIB  
prof. dr hab. Jacek KUŹMAK PIWet-PIB  
prof. dr hab. Krzysztof KWIATEK PIWet-PIB  
dr hab. Andrzej LIPOWSKI PIWet-PIB  
prof. dr hab. Iwona MARKOWSKA-DANIEL PIWet-PIB  
prof. dr hab. Zenon MINTA PIWet-PIB  
dr Krzysztof NIEMCZUK PIWet-PIB  
prof. dr hab. Zygmunt PEJSAK PIWet-PIB  
dr hab. Mirosław P. POLAK PIWet-PIB  
prof. dr hab. Andrzej POSYNIAK PIWet-PIB  
prof. dr hab. Jerzy ROLA PIWet-PIB  
lek. wet. Mirosław RÓŻYCKI PIWet-PIB  
prof. dr hab. Elżbieta SAMOREK-SALAMONOWICZ PIWet-PIB  
dr hab. Krzysztof SZULOWSKI PIWet-PIB  
dr Grzegorz TOMCZYK PIWet-PIB  
prof. dr hab. Jan ŻMUDZKI PIWet-PIB  


PREZYDIUM RN

Przewodniczący RN prof. dr hab. Zygmunt Pejsak  
Zastępcy przewodniczącego: prof. dr hab. Zenon Minta  
  prof. dr hab. Jan Żmudzki  
Sekretarz prof. dr hab. Jerzy Rola  
Zastępca sekretarza dr hab. Tomasz Cencek  


KOMISJE RN

Komisja Doktorska (KD):

Przewodniczący dr hab. Dariusz Bednarek  
  dr hab. Wojciech Cybulski  
  prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel  
  prof. dr hab. Zenon Minta  
  dr hab. Mirosław P. Polak  
  prof. dr hab. Andrzej Posyniak  
  prof. dr hab. Jerzy Rola  
  prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz  


Komisja Oceny Kwalifikacji Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych (KOKPN):

Przewodnicząca prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel  
  dr hab. Dariusz Bednarek  
  prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek  
  dr hab. Andrzej Lipowski  
  prof. dr hab. Zygmunt Pejsak  
  prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz  
  dr Grzegorz Tomczyk  
  prof. dr hab. Jan Żmudzki  
2011-08-04 TB 2011-10-17 TB