BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348724 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
DZIAŁY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ, DZIAŁY OGÓLNE I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY WYCOFANY
 1. Zakład Organizacji i Upowszechniania Badań Naukowych
 2. Dział Zarządzania Jakością i Akredytacji
 3. Biblioteka Naukowa
 4. Studium Doktoranckie
 5. Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
 6. Centralny Punkt Przyjęć Próbek
 7. Pracownia Pożywek
 8. Hodowla Zwierząt Doświadczalnych
 9. Dział Systemów Informatycznych
 10. Laboratorium Wzorcujące
 11. Dział Finansowo-Księgowy
 12. Dział Planowania
 13. Dział Kadr
 14. Radca prawny
 15. Biuro Prawne
 16. Dział Gospodarczy
 17. Dział Techniczny
 18. Dział Informatyczny
 19. Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 20. Sekcja Finansowo-Księgowa Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli
 21. Sekcja Administracyjno-Finansowa Oddziału w Bydgoszczy
 22. Inspektor BHP i PPoż.
 23. Inspektor ds. OC
 24. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2011-01-05 TB 2013-02-14 TB