BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Skład Rady Naukowej VI Kadencji WYCOFANY
dr hab. Dariusz BEDNAREK prof. nadzw.PIWet-PIB
dr Bogumił BIERNACKI PIWet-PIB
lek. wet. Maria BORATYN-LAUDAŃSKAMRiRW
prof. dr hab. Maciej GAJĘCKIUWM Olsztyn
prof. dr hab. Zbigniew GRĄDZKIUP Lublin
dr Andrzej HOSZOWSKIPIWet-PIB
prof. dr hab. Martyna KANDEFER-SZERSZEŃ UMCS Lublin
dr Andrzej KĘSY PIWet-PIB
prof. dr hab. Roman KOŁACZ UP Wrocław
prof. dr hab. Stanisław KONDRACKIAk.Podlaska Siedlce
prof. dr hab. Małgorzata KORZYCKA-IWANOWUW Warszawa
prof. dr hab. Jan KOTWICA PAN Olsztyn
prof. dr hab. Cezary J. KOWALSKIUP Lublin
prof. dr hab. Jacek KUŹMAK PIWet-PIB
prof. dr hab. Krzysztof KWIATEKPIWet-PIB
dr hab. Andrzej LIPOWSKI prof. nadzw.PIWet-PIB
prof. dr hab. Iwona MARKOWSKA-DANIELPIWet-PIB
prof. dr hab. Edward MALINOWSKI PIWet-PIB
prof. dr hab. Zenon MINTAPIWet-PIB
dr Krzysztof NIEMCZUK PIWet-PIB
prof. dr hab. Bożena OBMIŃSKA-MRUKOWICZUP Wrocław
prof. dr hab. Zygmunt PEJSAK PIWet-PIB
prof. dr hab. Andrzej POSYNIAKPIWet-PIB
dr Małgorzata PURZYCKAPIWet-PIB
prof. dr hab. Jerzy ROLAPIWet-PIB
lek. wet. Mirosław RÓŻYCKIPIWet-PIB
prof. dr hab. Elżbieta SAMOREK-SALAMONOWICZ PIWet-PIB
prof. dr hab. Jacek SZCZAWIŃSKI SGGW Warszawa
prof. dr hab. Wojciech SZWEDAUWM Olsztyn
prof. dr hab. Jan ŻMUDZKI PIWet-PIB

Skład prezydium Rady Naukowej:
Przewodniczącyprof. dr hab. Jacek Kuźmak
Zastępcy przewodniczącego:prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
prof. dr hab. Jan Żmudzki
Sekretarzprof. dr hab. Jerzy Rola
Zastępca sekretarzadr Krzysztof Niemczuk

Składy komisji RADY NAUKOWEJ

Komisja Doktorska (KD):
prof. dr hab. Jacek Kuźmak
prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Zastępca przewodniczącejprof. dr hab. Jerzy Rola
Przewodniczącaprof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz
prof. dr hab. Jan Żmudzki

Komisja Oceny Kwalifikacji Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych (KOKPN):
dr hab. Dariusz Bednarek prof. nadzw.
dr Andrzej Hoszowski
Zastępca przewodniczącegoprof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
prof. dr hab. Zenon Minta
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
prof. dr hab. Andrzej Posyniak
prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz
Przewodniczącyprof. dr hab. Jan Żmudzki

Zespół Oceny Dorobku Naukowego i Technicznego (ZODNT):
dr hab. Dariusz Bednarek prof. nadzw.
dr Andrzej Hoszowski
dr hab. Andrzej prof. nadzw. Lipowski
Zastępca przewodniczącegoprof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
dr Krzysztof Niemczuk
Przewodniczącyprof. dr hab. Zygmunt Pejsak
2011-01-05 TB 2011-08-04 TB