BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
DZIAŁY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ, DZIAŁY OGÓLNE I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY WYCOFANY
 1. Zakład Organizacji i Upowszechniania Badań Naukowych
 2. Dział Zarządzania Jakością i Akredytacji
 3. Biblioteka Naukowa
 4. Studium Doktoranckie
 5. Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
 6. Centralny Punkt Przyjęć Próbek
 7. Pracownia Pożywek
 8. Hodowla Zwierząt Doświadczalnych
 9. Dział Systemów Informatycznych
 10. Dział Finansowo-Księgowy
 11. Dział Planowania
 12. Dział Kadr
 13. Radca prawny
 14. Biuro Prawne
 15. Dział Gospodarczy
 16. Dział Techniczny
 17. Dział Informatyczny
 18. Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 19. Sekcja Finansowo-Księgowa Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli
 20. Sekcja Administracyjno-Finansowa Oddziału w Bydgoszczy
 21. Inspektor BHP i PPoż.
 22. Inspektor ds. OC
 23. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2009-01-13 TB 2011-01-05 TB