BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
DZIAŁY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ, DZIAŁY OGÓLNE I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY WYCOFANY
 1. Zakład Organizacji i Upowszechniania Badań Naukowych
 2. Dział Zarządzania Jakością i Akredytacji
 3. Biblioteka Naukowa
 4. Studium Doktoranckie
 5. Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
 6. Centralny Punkt Przyjęć Próbek
 7. Pracownia Pożywek
 8. Hodowla Zwierząt Doświadczalnych
 9. Dział Finansowo-Księgowy
 10. Dział Planowania
 11. Dział Kadr
 12. Radca prawny
 13. Biuro Prawne
 14. Dział Gospodarczy
 15. Dział Techniczny
 16. Dział Informatyczny
 17. Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 18. Sekcja Finansowo-Księgowa Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli
 19. Sekcja Administracyjno-Finansowa Oddziału w Bydgoszczy
 20. Inspektor BHP i PPoż.
 21. Inspektor ds. OC
 22. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2008-05-28 TB 2009-01-13 TB