BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Status prawny WYCOFANY

    Instytut został powołany dekretem z dnia 6 czerwca 1945 r. o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach (Dz.U. z 1945 r., Nr 25, poz. 154.), jako centralny zakład badawczo-naukowy.

Działalność Instytutu prowadzona jest w oparciu o:
  • Ustawę z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 33, poz. 388 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. Nr 185, poz. 1803.),
  • Statut uchwalony przez Radę Naukową w dniu 3 grudnia 2003 r. i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6 stycznia 2004 r.,
  • Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora.

Instytut jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000118357.

2006-03-13 BA 2008-05-27 TB