BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2, znak sprawy DZ-220/234/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Qiagen Polska Sp. z o.o , ul. Powstańców Polskich 95, 53-332 Wrocław. Cena netto oferty- 13 110 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 3 Wybrano ofertę złożoną przez: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o , ul. Puławska . Cena netto oferty- 3820 zł. Informacja o ofertach odrzuconych: Odrzucona została oferta firmy Anchem Plus M.Malczewski. Wykonawca ten złożył ofertę tylko na 1 pozycję w zadaniu nr 3. Nie wyceniona został pozycja 2. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu . Zadanie nr 8 Wybrano ofertę złożoną przez: Inter-chem Poznań Sp. z o.o , ul. Pokrzywno 3A, 60-315 Poznań. Cena netto oferty- 180 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 10 Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. zo.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk zł. Cena netto oferty- 663 Informacja o ofertach odrzuconych: Odrzucona została oferta firmy Anchem Plus M.Malczewski. Wykonawca ten złożył ofertę tylko na 2 pozycję w zadaniu nr 10. Nie wyceniona został pozycja 1. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu . Zadanie nr 15 Wybrano ofertę złożoną przez: Aqua lab Sp.j , ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa. Cena netto oferty- 289 zł. Pozostali wykonawcy: -Inter-chem Poznań Sp. z o.o , ul. Pokrzywno 3A, 60-315 Poznań. Cena netto oferty- 340 zł. - Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa. Cena netto oferty- 350 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta. Zadanie nr 27 Wybrano ofertę złożoną przez: Phenomenex Ltd, Zeppelinstr.5, 63741 Aschaffenburg. Cena netto oferty- 806 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta. Zadanie nr 19 Wybrano ofertę złożoną przez: Prospecta Sp. z o.o , ul. Barbórki 8, 94-511 Warszawa. Cena netto oferty- 2390 zł. Pozostali wykonawcy: -Inter-chem Poznań Sp. z o.o , ul. Pokrzywno 3A, 60-315 Poznań. Cena netto oferty- 2670 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta.
2022-09-13 AW