BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę odczynników wg kat. SBI – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-220/231/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę odczynników wg kat. SBI – zamówienie z dziedziny nauki.
Znak sprawy: DZ-220/231/22

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Eskulap p. j. ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice. Cena netto oferty- 12.480,00 zł./brutto – 15.350,40 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta złożona w postępowaniu

Informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu:

W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

Zadanie nr 2
Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki. Cena netto oferty- 1.024,00,00 zł./brutto – 1.259,52 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta złożona w postępowaniu

Informacje o pozostałych ofertach złożonych w postępowaniu:

W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

Zadanie nr 3 i 4
Postepowanie unieważnia się z powodu braku złożonych ofert.
2022-08-30 AW