BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2, znak sprayw DZ-220/184/22
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Zadanie nr 1 Wybrano ofertę złożoną przez: Biomedica Poland Sp. z o.o , ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno. Cena netto oferty- 11 400 zł. Pozostali wykonawcy: - Inter-chem Poznań Sp.z o.o, ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań. Cena netto oferty- 15 540 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta. Zadanie nr 5 Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o , ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki. Cena netto oferty- 6282,15 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza i jedyna oferta.
2022-07-08 AW